PSA Aftersales

OMG en PSA hebben de krachten gebundeld om Peugeot- en Citroënrijders te identificeren én hun opt-in te werven.

Het is een uitdaging voor merkdealers en importeurs om klanten na de eerste vier jaar bij de merkdealer te houden. Deze klanten raken uit het zicht omdat ze van dealer switchen, of ze gaan naar een andere garage omdat ze denken daarmee geld te besparen. Dealers hebben vaak het imago duurder te zijn dan merkonafhankelijke garages. Om dit imago te ontkrachten is er in de wervingscampagne een feit of fabelcampagne gecreëerd

De doelgroep

Als eerste is er binnen het bereik van OMG gekeken welke Peugeot- en Citroënrijders bekend zijn. Om deze doelgroep te vergroten is er gebruik gemaakt van datapartners van OMG. Vervolgens zijn de Peugeot-en Citroënrijders, die al benaderd kunnen worden door PSA, van dit totaalbestand afgehaald. Er bleef een groep van 135.000 eigenmerk rijders over die nog niet benaderd kunnen worden door PSA. Deze doelgroep vormde de basis voor de campagne.

De wervingscampagne

De aandacht van de lezer wordt direct getrokken door een relatief eenvoudige vraag te stellen: “Feit of een fabel? Onderhoud bij de merkdealer is altijd duurder.”

Om de lezer extra te triggeren deel te nemen, wordt een waardebon aangeboden t.w.v. €50,- die men kan inwisselen bij een Peugeot of Citroën dealer.

De deelnemers vullen op de landingspagina de gegevens in waarop ze de waardebon willen ontvangen. Vervolgens ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail waarin wordt gevraagd het kenteken achter te laten. Deze wordt automatisch ingevuld in de waardebon uit de bedankmail, waarmee de deelnemer naar de dealer kan gaan.

De engagementcampagne

Na het werven van de opt-ins is de engagamentcampagne van start gegaan. De e-mail wordt uit naam van Peugeot of Citroën verzonden. De ontvangers hebben hier in de wervingscampagne een opt-in voor afgegeven, de afzendernaam geeft een bekende en vertrouwde indruk. Door de wervingscampagne is men in aanraking gekomen met het merk. Hierdoor is de betrokkenheid en motivatie op een hoger niveau gekomen. Door de engagementcampagne wordt dit nog meer verhoogd. In de mail wordt gerefereerd aan de waardebon die aangevraagd is. Verdere awareness wordt gecreëerd over het feit dat de dealler niet standaard het duurste is.

Flow wervingscampagne

Wervingsmail

Het doel is om een opt-in te werven voor Peugeot/Citroën met een laagdrempelige insteek.

Bedanktpagina

De deelnemer wordt bedankt voor de deelname aan het spel.

Bevestigingsmail

In deze mail ontvangt de ontvanger de waardebon t.w.v. €50.

Landingspagina wervingsmail

Hier staat het spel element centraal: feit/fabel en de gegevens en het kenteken van de deelnemer worden opgevraagd.

Engagementmail

Uit naam van Peugeot of Citroën wordt een mail verzonden met het doel awareness en betrokkenheid te creëren.

Het resultaat

Er is een ontzettend mooi resultaat behaald met de campagneflow voor Peugeot en Citroën. Uiteindelijk zijn er ruim 1.600 Peugeot- en Citroënrijders naar de dealer gegaan.

Peugeot

Citroën