Donateurs werven

OMG heeft in samenwerking met het Oranje Fonds een e-mailcampagne ontwikkeld met als doel giften en donateurs te werven. In totaal zijn er 520 donaties geworven door middel van deze campagne.

Behoefte Oranje Fonds

Het Oranje Fonds gaat voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Zij bevorderen de betrokkenheid in de samenleving en ondersteunen projecten die de sociale infrastructuur verbeteren. Het Oranje Fonds biedt financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. De organisatie is een onafhankelijk fonds, het geld komt o.a. van giften.

OMG helpt het Oranje Fonds bij het werven van nieuwe donateurs. Dit kan gaan om eenmalige of structurele giften. Dit doet OMG gedurende het jaar met verschillende thema’s. Deze campagne is gekoppeld aan Burendag. Burendag vindt ieder jaar op de vierde zaterdag in september plaats en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze bijzondere dag wordt de buurt samengebracht en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In 2019 vond Burendag plaats op 28 september.

De campagne

Tijdens de leadwerving is er gebruik gemaakt van een gemakkelijke vraag die aansluit bij Burendag: “Drink je wel eens koffie met jouw buren?”. Iedereen kan deze vraag beantwoorden met ja of nee, waardoor het een lage instap is voor de doelgroep om mee te doen. Er is voor een passende incentive gekozen, namelijk 10x een Douwe Egberts blik vol koffie t.w.v. €125. De incentive sluit aan op de vraag en de initiatiefnemer.

Bij deelname wordt er een e-mail opt-in afgegeven, waardoor de leads uit naam van Oranje Fonds benaderd kunnen worden in een opvolgflow. Na deelname ontvangt men een bevestiging van deelname per mail.

Gebruikte verleidingstechnieken
Curiosity

Curiosity

Doordat men kans wil maken, is men sneller bereid om ergens op te klikken of deel te nemen.

Gaze cueing

Gaze cueing

Door bepaalde pijltjes en beelden aan een campagne toe te voegen, wordt de kijkrichting van de ontvangers beïnvloed. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat de ontvangers de juiste onderdelen ziet.

TAB1
Commitment & consistency

Commitment & consistency

Wie A zegt, wil ook B zeggen. Doordat de eerste vragen in de wervings- en engagement-campagne erg makkelijk te beantwoorden zijn, zal men sneller ook de volgende vragen invullen. De onbewuste kracht van het invullen van een test is enorm.

Twee dagen na deelname aan de leadwervingscampagne, ontvangen de deelnemers de eerste engagement e-mail. Hierbij wordt het direct duidelijk dat men een test kan invullen en dat zij hierbij kans maken op één van de 30 Buurttafel bordspellen. Door de mail te starten met “Hoe goed ken jij jouw buren?” worden de deelnemers aan het denken gezet. Er wordt een introductie gegeven op het Buurttafelspel door in de e-mail één van de spelvragen toe te voegen.

Doordat de eerste vraag al beantwoord kan worden in de e-mail, heeft de e-mail een clickpercentage van maar liefst 54%. Na het beantwoorden verschijnt een landingspagina met nog twee vragen. Omdat de eerste vraag al is beantwoord in de e-mail, kunnen de deelnemers direct de tweede vraag beantwoorden op de landingspagina. Het zijn laagdrempelige vragen die iedereen met zijn/haar buren kan bespreken of al eens besproken heeft. Maar liefst 50% van de deelnemers die de eerste vraag hebben beantwoord, hebben ook de test afgemaakt. De deelnemers zijn nieuwsgierig geworden naar het Buurttafelspel en kunnen deze winnen als ze hun postcode achterlaten.

Gebruikte verleidingstechnieken
Gamification

Gamification

Door de quiz worden deelnemers gemotiveerd om deel te nemen, en wordt er engagmeent gecreëerd. Hierbij wordt ingespeeld op de intrinsieke motivatie.

Curiosity

Curiosity

De ontvanger wordt door de twee quizzen erg nieuwsgierig gemaakt. Doordat men de uitslag wil weten, of kans wil maken, zijn ze sneller bereid om ergens op te klikken of deel te nemen.

TAB2
Commitment & consistency

Commitment & consistency

Wie A zegt, wil ook B zeggen. Doordat de eerste vragen in de wervings- en engagement-campagne erg makkelijk te beantwoorden zijn, zal men sneller ook de volgende vragen invullen. De onbewuste kracht van het invullen van een test is enorm.

De tweede engagement e-mail die de deelnemers ontvangen is ook een quiz: “Ben je een goede buur of een verre vriend?”. Dit past goed in het thema Burendag. De deelnemers kunnen hierachter komen door vijf vragen te beantwoorden. Opnieuw is de eerste vraag al in de mail opgenomen. Afhankelijk van de uitslag, wordt men gevraagd structureel of eenmalig te doneren. Deze mail heeft een openpercentage van 40%, waarvan ook nog eens 40% heeft doorgeklikt naar de tweede vraag van de quiz. Opvallend is dat bijna 80% van de deelnemers de hele test heeft afgerond. Een ontzettend hoog percentage, terwijl er geen incentive tegenover stond.

In beide engagement e-mails hebben de deelnemers kennis gemaakt met het Oranje Fonds en Burendag. De e-mails zijn gemaakt in dezelfde vormgeving, wat zorgt voor consistentie. Er wordt om veel interactie gevraagd met de doelgroep, doordat zij meerdere vragen moeten beantwoorden. Door twee verschillende soorten quizzen aan te bieden, is een erg grote doelgroep aangesproken. 16% van de deelnemers heeft aan beide quizzen meegedaan. Dat betekent dat 84% van de deelnemers aan de engagementcampagne uniek is.

Gebruikte verleidingstechnieken
Curiosity

Curiosity

De ontvanger wordt door de twee quizzen erg nieuwsgierig gemaakt. Doordat men de uitslag wil weten zijn ze sneller bereid om ergens op te klikken of deel te nemen.

Gamification

Gamification

Door de quiz worden deelnemers gemotiveerd om deel te nemen, en wordt er engagmeent gecreëerd. Hierbij wordt ingespeeld op de intrinsieke motivatie.

TAB3
Commitment & consistency

Commitment & consistency

Wie A zegt, wil ook B zeggen. Doordat de eerste vragen in de wervings- en engagement-campagne erg makkelijk te beantwoorden zijn, zal men sneller ook de volgende vragen invullen. De onbewuste kracht van het invullen van een test is enorm.

Gebruikte verleidingstechnieken

TAB4

Resultaten

4,3% van de deelnemers is geconverteerd tot donateur

Donateurs
Naar aanleiding van de e-mailflow zijn 37 lezers structurele donateur geworden en hebben 91 lezers een eenmalige gift gegeven. Na de e-mailflow zijn de leads opgevolgd door telemarketing, hieruit zijn 392 donateurs gekomen.

COFFEE
Het gedrag van de deelnemers is gemeten met behulp van COFFEE (Conversion Optimalisation Funnel For Effective Engagement). Dit is een door OMG ontwikkelde analytics tool waarmee realtime gedrag doorgemeten kan worden in de buyer journey op profielniveau over verschillende conversiekanalen. Iedere open of click die geregistreerd wordt in COFFEE staat voor een bepaalde FOGG score. Deze FOGG score is gedeeld met het telemarketing bureau, zodat de telefonisten hierop konden inspelen. De conclusie is zeer positief: Mensen met een hogere FOGG score zijn echt hoger gemotiveerd en converteren hierdoor sneller. 

We hebben bij iedere campagne betere en nieuwe inzichten over de doelgroepen en hoe we deze qua telemarketing kunnen opvolgen. Doordat OMG zo datadriven is kunnen we samen werken aan een mooie ROI. Oranje Fonds

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Neem contact op  »

Ontdek onze andere cases